ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ


Αναλαμβάνω τη μελέτη και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες, πολυκατοικίες αλλά και σε κάθε είδους κτίρια. Έχω διεκπεραιώσει πολλά έργα στον τομέα μου και διαθέτω την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για την παροχή όλων των καλύψεων σε μία συντήρηση κτιρίου όπως:
  • Πυροπροστασία
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  • Επισκευές ηλεκτρολογικών βλαβών
  • Συντήρηση κτιρίου
  • Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας

Επικοινωνήστε μαζί μου στο 6977402182 καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου για άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.